Ondersteuning na een CVA

Aan mensen die een CVA (Cerebro Vasculair Accident) hebben doorgemaakt, zelfstandig wonen en een indicatie hebben voor begeleiding, biedt Wonen Plus Welzijn ondersteuning na een CVA aan. Mensen met een CVA, maar zeker ook hun mantelzorgers, ondervinden dagelijks de gevolgen van de ziekte, zoals verlamming, beperkingen met bewegen en verplaatsen. Een CVA kent ook gevolgen die niet direct zichtbaar zijn. Denk aan vermoeidheid, verandering in gedrag, psychisch functioneren, geheugen- en oriëntatieproblemen en het gebrek aan eigen regie.

In de ondersteuning werken we vanuit de deelnemer om de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te kunnen pakken; wat zijn je vragen en je wensen? Tegelijkertijd is de ondersteuning ook gericht om een terugval op zwaardere zorg te voorkomen door te werken aan het herstel van vertrouwen in eigen kunnen, talenten en vaardigheden.

CVA groepsondersteuning

Wonen plus Welzijn biedt twee bijeenkomsten in de week CVA ondersteuning in groepsverband. Op basis van jouw wensen kun je deelnemen aan activiteiten in een vertrouwde omgeving. In deze ondersteuningsvorm krijgen deelnemers de mogelijkheid om activiteiten op creatief, educatief en informatief gebied te bedenken en te organiseren. Deelnemers maken kennis met lotgenoten, wisselen ervaringen uit en ondernemen samen activiteiten. Verder kunnen zij de groep als opstap gebruiken naar andere vormen van (vrije)tijdsbesteding, zoals vrijwilligerswerk.

Wil je meer informatie of een keer aansluiten bij een bijeenkomst, dit kan altijd. Je kunt contact opnemen met Iris Stammes 06 22 18 53 67

Dinsdagochtend komen deelnemers bij elkaar in de Groene Schakel. Zij kunnen in een veilige omgeving ervaringen en gevoelens delen en elkaar daarin ondersteunen. Tijdens de bijeenkomst worden er gezamenlijk activiteiten gedaan.

Donderdagmiddag kunnen deelnemers bij elkaar komen bij de Maakplaats in de Factorie. Deze locatie biedt mogelijkheden om verschillende vaardigheden te oefenen: werkzaamheden in het atelier, de keuken en de werkplaats. Doel van de Maakplaats is ontwikkeling, herstel en oefenen van vaardigheden in een veilige omgeving, dit kan tevens een opstap zijn naar vrijwilligerswerk. In de maakplaats is er ruimte om activiteiten individueel te ondernemen.

Dinsdag               9.30-12.00   uur                Groene Schakel, Iepenlaan 56    Schagen
Donderdag         13.30-16.00 uur               Maakplaats,        Zijperweg 14    Schagen