Boog onder

Organisatie

Over ons

Wonen Plus Welzijn (WPW) is een brede maatschappelijke organisatie actief in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Dijk en Waard en Julianadorp. Elke werkeenheid heeft een eigen team van 10-15 beroepskrachten. In totaal heeft WPW rond de 55 medewerkers, inclusief een team voor organisatie brede ondersteuning. Wonen Plus Welzijn zet zich in voor verschillende doelgroepen in de samenleving. Onze dienstverlening, uitgevoerd samen met onze vrijwilligers, bestaat onder meer uit het organiseren van ontmoeting, praktische dienstverlening, eenzaamheidsbestrijding, administratieve ondersteuning, taalmaatjes, werkleerbedrijf, informatie en advies, huisbezoek en ondersteuning van vluchtelingen.

Er zijn 1.400 vrijwilligers verbonden aan de organisatie die zich op allerlei manieren inzetten voor de maatschappij. Onze deskundige professionele medewerkers zijn verbinder, coach en netwerker. WPW is qua dienstverlening én interne organisatie volop in ontwikkeling.

Voor wie  

Wij zetten ons in voor mensen die: 

  • zich in een kwetsbare positie bevinden en een expliciete hulpvraag hebben

  • we in hun vertrouwde omgeving, in de eigen thuissituatie op maat motiveren, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandigheid behouden en zelfredzaam zijn

  • eenzaam zijn

  • als mantelzorger overbelast raken

  • (nog) geen aanspraak kunnen maken op Wmo ondersteuning

  • een klein steunnetwerk hebben

  • vanwege hun leeftijd, ingrijpende levensgebeurtenis of ontwikkelingsfase in een kwetsbare positie verkeren en daar ondersteuning in vragen

  • we preventief benaderen, omdat zijn een beperking hebben, of chronisch ziek zijn, of als mantelzorger, weduwe of weduwnaar ondersteuning behoeven

Wij richten ons bovendien op groepen mensen, zoals buurtbewoners en Nieuwe Nederlanders. Tevens hebben wij nadrukkelijk oog voor onze huidige en toekomstige vrijwilligers, re-integranten en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zonder hen kunnen wij onze dienstverlening niet uitvoeren.