Wat is Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid gaat over de kunst van veerkrachtig en betekenisvol leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar het lichamelijk functioneren. Het gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.

De website Noordkopgezondvoorelkaar.nl vertelt wat er in de regio gebeurt op het gebied van Positieve Gezondheid. Met informatie voor inwoners en daarnaast over het netwerk. Inclusief een overzicht van alle aangesloten organisaties, waar Wonen Plus Welzijn er één van is.

Het ontstaan van het begrip Positieve Gezondheid
Het begrip Positieve Gezondheid is geïntroduceerd door de arts Machteld Huber. Onderzoeker en voormalig huisarts Machteld Huber werd zelf met ziekte geconfronteerd. Ze merkte op dat ze zelf grote invloed had op haar eigen herstel. Dat bracht haar er in 2011 toe om het concept gezondheid nader te onderzoeken. Positieve gezondheid is dus een relatief nieuw begrip binnen de gezondheidszorg in Nederland. Maar er zijn al veel goede resultaten zichtbaar. Zo blijkt uit de praktijk dat er meer tijd is voor patiënten en dat er in bredere context wordt gekeken waar de klachten vandaan komen. Dit zorgt ervoor dat mensen zich gehoord voelen. Ook draagt positieve Gezondheid eraan bij dat patiënten beter terecht komen.

In gesprek gaan via de zes dimensies van Positieve Gezondheid 
Om het gesprek te voeren over Positieve Gezondheid ontwikkelde Machteld Huber een gesprekshulpmiddel, ook wel 'het spinnenweb' genoemd. Het spinnenweb heeft zes pijlers: 

·         Lichaamsfuncties- Ik voel me gezond en fit

·         Mentaal welbevinden- Ik voel me vrolijk

·         Zingeving – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

·        Kwaliteit van leven- Ik geniet van mijn leven

·         Meedoen- Ik heb goed contact met andere mensen

·         Dagelijks leven- Ik kan goed voor mezelf zorgen
 

 
 

Benieuwd naar uw eigen Positieve Gezondheid?

Doe de test op Mijnpositievegezondheid.nl

Hoe werkt het?
Het IPH heeft online 'tools' ontwikkeld, waarmee iedereen zijn positieve gezondheid kan meten. In de test worden 42 stellingen over de zes pijlers van positieve gezondheid voorgelegd. Mensen die de vragenlijst invullen, kunnen met het spinnenweb in kaart brengen hoe zij hun eigen gezondheid ervaren. Voelt u zich bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleeft u nog plezier aan hobby’s of bezigheden?

Na het invullen is meteen zien waar u staat en wat u zou kunnen veranderen wanneer het gaat over uw gezondheid. Zo ontstaat een vollediger beeld van hoe het nu echt met u gaat. Het ingevulde model kan vervolgens worden gedownload, opgeslagen of geprint.

Er zijn 4 tools ontwikkeld:

·         Volwassenentool Mijn Positieve Gezondheid (generiek)

·         Kindtool Mijn Positieve Gezondheid (8-16 jaar)

·         Jongerentool Mijn Positieve Gezondheid (16-25 jaar)

·         Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid
 

Wat te doen met de uitkomsten
Bespreek de uitkomsten met iemand bij wie u zich prettig voelt. Een vriend(in), de buurvrouw of bijvoorbeeld uw arts of hulpverlener. Ga na wat u graag zou willen veranderen en bespreek hoe u dat kan aanpakken.

De test vaker invullen
Wie graag volgt hoe het gaat in de loop van de tijd, kan op een later moment nog eens de test invullen. Het is belangrijk om eerst zelf aan de slag te gaan met uw 'positieve gezondheid' en van daaruit het gesprek met iemand anders aan te gaan.

Welzijn op recept
Welzijn op recept is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het 'traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach.

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc.

Wanneer mensen bij de huisarts komen en die schat in dat een oplossing op het gebied van welzijn helpend kan zijn, wordt diegene doorverwezen naar een welzijnscoach.

Welzijn op recept is in hoge mate ook een vorm van integrale zorg. Integrale zorg is een andere manier van organiseren waarbij de inwoner en zijn hele leven centraal staat. Voor Welzijn op recept betekent dit dat zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken om samen de juiste zorg te kunnen leveren. Deze mensen krijgen begeleiding en zoeken dan samen naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Voorbeelden zijn; deelnemen aan een Doet en Ontmoet of vrijwilligerswerk bij Wonen Plus Welzijn.

Blue Zones: het geheim van gezond oud worden
Blue zones zijn plekken waar mensen langer en gezonder leven dan ergens anders op de wereld. Wat heeft dat met positieve gezondheid te maken? Alles! Positieve gezondheid lijkt eraan bij te kunnen dragen dat mensen ook in Nederland in relatief goede gezondheid oud worden. 

Voor meer informatie, mail naar welzijnsconsulente Jannet van Baaren, j.vanbaaren@wonenpluswelzijn.nl

Of bekijk de website www.noordkopgezondvoorelkaar.nl of mijnpositievegezondheid.nl