Geef met uw hart

Wonen Plus Welzijn heeft een passie voor mensen en hun welzijn. Ons hart klopt sneller als wij hen zo lang mogelijk én volwaardig laten meedraaien in hun omgeving. Wonen Plus Welzijn staat dicht bij de mensen om een hand toe te steken wanneer zij dat nodig hebben. Wij signaleren waar (verborgen)  vragen leven en spelen daar graag op in. Uw hulp en uw bijdrage, hoe klein ook,  maakt echt een verschil! Uit onderstaande opties kunt u zelf kiezen waaraan u het liefst uw bijdrage besteed wilt zien.

Hoe kunt u ons steunen?

- U kunt eenmalig, per maand, kwartaal of jaarlijks een bedrag doneren.
- U kunt sponsoren met goederen of diensten.
- U kunt legaten of testamentair nalaten.
- U kunt een specifiek project adopteren en zo geld doneren of inzamelen voor      een project.
- U kunt vrijwilliger worden.
- U kunt het lokale vrijwilligerswerk steunen.
- U kunt Hart voor Wonen Plus Welzijn onder de aandacht brengen bij familie,       vrienden, kennissen en zakenrelaties.

Zo laat u uw hart spreken

U kunt uw donatie storten op bankrekeningnummer NL26 RABO 0121 5595 99 van Wonen Plus Welzijn onder vermelding van bijdrage  HART voor Wonen Plus Welzijn. En eventueel uw gekozen project.

Contact

Wilt u meer informatie? Mail naar: hart@wonenpluswelzijn.nl

Steun HART van Wonen Plus Welzijn