VOA

De Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) kan ondersteuning bieden op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Een VOA is een onafhankelijk cliëntondersteuner. De VOA denkt mee en kan bemiddelen en adviseren of doorverwijzen. Gezamenlijk wordt de hulpvraag verhelderd en bekeken wat de best passende oplossing is in de situatie. 

De VOA kan bijvoorbeeld aanwezig en behulpzaam zijn bij een keukentafelgesprek bij de aanvraag van huishoudelijke hulp. Of om mogelijkheden van aanpassingen in huis te bespreken met het wijkteam. De VOA is er voor vragen over wonen in de toekomst en informeert over mogelijkheden van ondersteuning wanneer er beperkingen komen Ook kan de VOA een bezwaarschrift opstellen, meelezen en/of helpen bij het invullen van ingewikkelde formulieren. De VOA is een goed getrainde vrijwilliger en biedt laagdrempelige ondersteuning. 

De hulpvrager blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor de besluiten. Onze VOA's werken nauw samen met een professionele welzijnsconsulent van Wonen Plus Welzijn.

Er zijn ook VOA’s die speciaal voor jongeren vanaf 18 jaar (en zelfstandig wonend) kunnen worden ingezet.