Administratieve ondersteuning

Vrijwillige administratieve ondersteuners helpen diegenen die moeite hebben taken uit te voeren op administratief gebied. Het valt op dat zowel jongeren als ouderen soms niet weten hoe de eindjes aan elkaar te knopen. Ook nieuwkomers vinden het soms lastig de Nederlandse regels op administratief en financieel gebied te begrijpen. 
 

Deskundig opgeleid
Onze administratief ondersteuners krijgen een training van het Nibud voordat ze worden ingezet. Er zijn goede contacten met de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente en andere organisaties.

De vrijwilligers vullen geen belastingaangiften in

Werkzaamheden administratieve ondersteuners:
·        Post sorteren
·        Inzicht geven in inkomsten en uitgaven: begroting maken
·        Helpen bij aanvragen en het invullen van aanvraagformulieren
·        Aanvragen van toeslagen
·        Ondersteuning bieden bij grotere zelfredzaamheid
·        Administratie op orde brengen

Contact
Wilt je meer informatie of heb je vragen?
Neem dan contact op met Caroline de Vries,
Telefoonnummer 06-25513804 of e-mailadres c.devries@wonenpluswelzijn.nl