Laatste dagen om het Leefbaarheidsonderzoek Middenmeer in te vullen

-de resultaten worden bekend gemaakt tijdens de bewonersavond op 23 november-

De inwoners van Middenmeer hebben de oproep gehad om mee te denken over hoe hun dorp, Middenmeer, aantrekkelijk kan blijven om in te wonen. Dit kan door een vragenlijst in te vullen via de website www.wonenpluswelzijn.nl. De inlogcode is: MiMe2022. Dit kan ook met een QR code. Invullen kan nog tot en met 15 november a.s. Daarna sluiten we het Leefbaarheidsonderzoek af.

Het doel van het Leefbaarheidsonderzoek is inventariseren wat nodig is in Middenmeer. Om te zorgen dat het dorp toekomstbestendig wordt voor zowel jong als oud. De vragenlijst gaat over de onderwerpen veiligheid, welzijn, wonen en voorzieningen.

Wilt u weten wat de uitkomst is van dit Leefbaarheidsonderzoek? Dit bespreken wij tijdens een bewonersavond op 23 november a.s. in de Meerbaak om 19.30 uur. Alle Middenmeerders zijn welkom!

De partijen die dit Leefbaarheidsonderzoek hebben uitgezet zijn: betrokken Middenmeerders, en de kerngroep bestaande uit gemeente, Incluzio, LSBO-HK, Sportservice, Hollands Kroonse Uitdaging en Wonen Plus Welzijn.
 

Foto bijgeleverd: Op de foto’s zijn de betrokken Middenmeerders en leden van de kerngroep Leefbaarheid te zien.

Betrokken Middenmeerders en organisaties Betrokken Middenmeerders en organisaties