Mantelzorgcompliment Dijk en Waard

Mantelzorgers verlenen onbetaalde zorg aan een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is intensief en zeker niet vanzelfsprekend. Bent u Mantelzorger in de  gemeente Dijk en Waard, dan kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen.

Het is hierbij belangrijk dat u voldoet aan de volgende criteria: De zorgvrager (degene die langdurig zorg nodig heeft) woont in de gemeente Dijk en Waard en ontvangt mantelzorg. De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Dijk en Waard wonen. De zorgvrager woont thuis of in een begeleid wonen- of aanleunwoning of in een verpleeg- of zorginstelling. De mantelzorger heeft 3 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg verleend. U kunt geen zorgvrager en mantelzorger tegelijk zijn, hierin gaat het om zorgen voor elkaar. De aanvraag is ingediend vóór 31 december 2022. Ook aan jonge mantelzorgers is gedacht, zij kunnen een ‘pluim’ aanvragen.

Om het mantelzorgcompliment aan te vragen, klik hier voor uitgebreide informatie en het aanvraagformulier (https://www.wonenpluswelzijn.nl/pg-21592-7-137499/pagina/persoonlijke_begeleiding_-_mantelzorgcompliment_dijk_en_waard.html). Of kijk op de website van MET Heerhugowaard (https://www.methhw.nl/mantelzorgondersteuning).

Liever een formulier afhalen? Dit is mogelijk bij Wonen Plus Welzijn in Servicepunt De Anbouw, Dorpsstraat 610 in Noord Scharwoude, tel. 0226-318050. Of Servicepunt Trefpunt Rozenlaan,  Rozenlaan 2 in Heerhugowaard, tel. 072-5717170. Voor meer informatie, mail naar mantelzorgdenw@wonenpluswelzijn.nl (mailto:mantelzorgdenw@wonenpluswelzijn.nl)

Mantelzorg - Bron Pexels Mantelzorg - Bron Pexels