Word ook maatje van iemand in de gemeente Dijk en Waard

Voor mensen die eenzaamheid ervaren, een klein sociaal netwerk hebben of door fysieke, psychische en/ of sociale beperking niet kunnen of willen deelnemen aan een groepsactiviteit is er een grote vraag ontstaan naar vrijwilligers voor ondersteuning van mensen die vereenzamen. Deze mensen zijn kwetsbaar en hebben weinig of geen sociale steun waardoor het steeds moeilijker wordt hun zelfstandigheid te behouden.

Als vrijwilliger gaat u bij mensen op huisbezoek en onderneemt u samen een activiteit zoals bijvoorbeeld: wandelen, koffie drinken, een spelletje spelen, samen de krant lezen, naar een sportclub, naar het buurthuis, met activiteiten in de wijk kennis laten maken, een gesprek voeren over wat de eenzaamheid betekent voor die persoon en hoe je er mee om kunt gaan. Uitgangspunten zijn de behoefte en de wensen van de deelnemer.

Wilt u helpen om het sociale netwerk van mensen die met eenzaamheid kampen te vergroten? Meld u dan aan als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn. Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 0226-318050 of 072-5717170. E-mailen kan naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl  (mailto:langedijk@wonenpluswelzijn.nl ) of heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl (mailto:heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl).

Wonen Plus Welzijn is een actieve welzijnsorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. 

maatjesproject wpw dijk en waard maatjesproject wpw dijk en waard