Nieuwe lotgenotengroep mantelzorgers start met High Tea

Zorgen voor een naaste kan best intensief zijn. Daarom bestaat bij Wonen Plus Welzijn de lotgenotengroep waar mantelzorgers hun ervaringen uitwisselen over de zorg en steun die zij bieden aan familie of bekenden. Op vrijdag 10 juni start een nieuwe lotgenotengroep voor mantelzorgers. Speciaal ter gelegenheid van deze eerste keer is er een High Tea met lekkere hapjes. Lijkt u het leuk of zinvol om deel te nemen? U bent van harte welkom.

De bijeenkomsten bestaan uit informatie, uitwisseling en een stukje ontspanning. De besproken onderwerpen sluiten aan op de wensen en behoeften van de groep. Bij de lotgenotengroep is een belangrijk punt van bespreking de steun die de mantelzorger nodig heeft en wat eventueel nog meer gewenst is. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. De groep komt één keer per maand bij elkaar op vrijdagmiddag. Van 14.00-15.30 uur in de Anbouw, Dorpsstraat 610 in Noord Scharwoude.

Iedere bijeenkomst is er deskundige begeleiding van Wonen Plus Welzijn aanwezig. Heeft u belangstelling om aanwezig te zijn? Dan graag vooraf aanmelden in verband met de voorbereidingen van de High Tea. Dit kan tot woensdag 8 juni.

Aanmelden is mogelijk via het servicepunt van Wonen Plus Welzijn. Op werkdagen tussen 9-12 uur via tel. 0226-318050 of mail naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.

mantelzorgbijeenkomst met high tea creative commons ( mantelzorgbijeenkomst met high tea creative commons (