Nieuwe huisstijl voor WPW

Hetzelfde maar toch anders

U heeft ons nieuwe logo vast al zien langskomen. Deze is onderdeel van een geheel nieuwe huisstijl, die u de komende tijd veel terugziet.  Achter de schermen is hier de afgelopen tijd hard aan gewerkt.

De opdracht aan vormgever Rutger Jan Bredewold was duidelijk: de huidige identiteit mee­ nemen naar de toekomst. De groei moet te zien zijn, maar de basis niet vergeten. Wie we zijn blijft behou­den. Onze deuren staan echter wagenwijd open voor wat er speelt. En dat stralen we niet alleen uit door  de activiteiten die we bieden, door onze medewer­kers en vrijwilligers, maar ook met deze nieuwe huisstijl. 
 

Hetzelfde, maar toch anders

Over het ontwerp is goed nagedacht. Het heeft de vertrouwde kleuren en bestaat nog steeds uit driehoeken. Deze zijn nu echter uit elkaar getrokken en daar zijn twee golvende vormen van ge­maakt. De linker symboliseert een veilige plek, een huis. (T)huis waar WPW helpt met tuinieren, een re­paratie uitvoert of een maaltijd be­zorgt. De rechter is een omarming  en staat symbool voor de bescherming die de or­ganisatie biedt wanneer er hulp nodig is. Maar er is meer. Geen strakke, maar gebogen lijnen bijvoorbeeld. De lijnen staan voor de dy­namische organisatie die meedenkt en meebe­weegt met de maatschap­pij en zijn synoniem voor de vele variaties in dien­sten en activiteiten:

 

Waar ieder mens telt
Naast een nieuwe huisstijl is er ook een nieuwe pay-off, oftewel slogan. Deze wordt voor specifieke promotionele doeleinden gebruikt. De keuze viel na een uitgebreide stemming op: ‘Waar ie­der mens telt’. Het nieuwe logo, de nieuwe huisstijl én de pay-off geven goed weer voor wie we zijn. 

 

Uitgebreid traject
Als or­ganisatie zijn we aan het groeien en bloeien en onze huisstijl groeit met ons mee. De afgelopen jaren zien we dat WPW nog meer een onderdeel van de samenleving is geworden. Een samenleving die verandert en wij veranderen mee. Onze huisstijl moet hier uiteraard bij aansluiten. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het is een uitgebreid traject geweest waarbij de hele organisatie betrok­ken was. Aan de Raad van Toezicht, de cliëntenraad, medewerkers en aan de vrijwilligers is hun mening gevraagd. We hebben er zo echt sa­men over nagedacht en samen ge­kozen.

 

Wij zijn heel blij met het resultaat en wij hopen dat u dat ook bent!

Logo_wpw_ Payoff Logo_wpw_ Payoff