Buurtbemiddelaar worden? Kom naar informatiebijeenkomst WPW

 

De associatie met de ‘Rijdende Rechter’ lijkt voor de hand liggend, maar tóch is de taak van een buurtbemiddelaar van Wonen Plus Welzijn een andere. Daar wordt namelijk – als het goed is vroegtijdig – een beroep gedaan op mensen die zijn opgeleid om buren in een escalatie weer in contact met elkaar te brengen.  Er is dus geen sprake van ‘het probleem even oplossen’, maar het is de uitdaging om betrokkenen zelf te laten inzien waar en waarom het dreigt mis te gaan. Wie geïnteresseerd is in deze functie, is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 10 mei om 19.45 uur in de Anbouw, aan de Dorpsstraat 610 in Noord-Scharwoude. Daar zal de coördinator, samen met een buurtbemiddelaar, nadere uitleg geven over de werkwijze en de basistraining die gevolgd moet worden. Er is met name in de gemeentes Schagen en Dijk en Waard, regio Langedijk behoefte aan nieuwe (vrijwillige) bemiddelaars. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via tel. 0226 –318050. Of e-mail naar info@wonenpluswelzijn.nl.

 

Tekst en foto: Harriët van Domselaar      

 

“We maken het conflict bespreekbaar.”

Om een indruk te geven van de functie vertellen buurtbemiddelaars Perry Boots en Ruben Prins vol enthousiasme over hoe zij ertoe zijn gekomen om de stap naar de 3- daagse basistraining te maken. “Het is ten eerste belangrijk dat je persoonlijke belangstelling al een beetje in die bemiddelende richting gaat.” Bij beide mannen is dat het geval. Hun opleiding en dagelijkse werkzaamheden bestrijken al een groot deel van het herkennen en begeleiden van conflictsituaties. Als hr-manager en/of mediator. ‘Het bemiddelen zit in hun bloed’ zou je kunnen zeggen…

 

Samenspraak

“Het gaat erom dat je door middel van hoor en wederhoor een vastgelopen onderlinge verstandhouding kan benoemen”, zegt Ruben. “De vinger op de zere plek proberen te leggen. Dat kan uitsluitend in samenspraak.”

“Ik zit dan ook als buurman aan tafel. In de onderzoekstand weliswaar, maar ik probeer me in beide partijen te verplaatsen. De meeste ruzies ontstaan al vóór dat er met elkaar gesproken is. Dus dat is voor ons, als bemiddelaar, stap 1. Praten en luisteren. We lossen het conflict niet op, maar maken het bespreekbaar. Daarbij is het ook belangrijk dat we altijd met twee bemiddelaars zijn. ”

Perry: “Op die manier kan je ook elkáár in de gaten houden. Zo blijf je alert op dat er geen vermoeden van partijdigheid ontstaat. Recentelijk ben ik zelf werkzaam in de begeleiding van werk en rouw. Dan ga ik in gesprek met werkgevers en werknemers en merk ook hier dat er altijd onduidelijkheid is over hoe de een of de ander er mee omgaat. Dat heeft niet alleen effect op je werk, maar ook op de onderlinge verstandhouding.”

 

Emoties
Zowel Ruben als Perry ervaren regelmatig dat er achter een overhangende tak een heel verhaal schuil gaat. “Dan blijkt er een veel diepere achtergrond te zijn, die vaak niet eens iets met de betreffende buren heeft te maken.  Emoties lopen soms hoog op en dan is het aan ons om daar rust in te brengen en overzicht te houden. De kunst is ook om het bij de mensen zelf te houden. Zodat er een oplossing komt waar beide partijen naar toe groeien en waarmee ze akkoord gaan.”

 

Bevlogenheid

Waarom zij besloten dit als vrijwilligerswerk te kiezen? Ruben: “Zakelijk merkte ik als mediator de positieve resultaten. Ik beloofde mezelf dat ook op een andere, vrijwillige manier aan de maatschappij terug te geven.”

Perry: “In mijn werk ervaar ik tijdens ad interim klussen op managementniveau dat je veel voor mensen kunt betekenen. En de bevlogenheid van de trainer gaf de doorslag.”

“Door middel van luisteren en doorvragen laten we buren met elkaar in gesprek komen en vervolgens samenvatten wat buur 1 en buur 2 verteld hebben. Zo kan je huidige maar ook eventueel toekomstige punten samen bespreken. Wat tot erkenning kan leiden.”

                                            

 

Wonen Plus Welzijn - Ruben en Perry buurtbemiddeling Wonen Plus Welzijn - Ruben en Perry buurtbemiddeling