Een ontmoetingshuis voor mensen met geheugenproblematiek

Op Wieringen en in Anna Paulowna

 

 

Voor iedereen die graag wil leren hoe het beste om te gaan met geheugenproblemen. Voor iedereen die graag met lotgenoten in contact komt. Kortom voor iedereen die te maken heeft met dementie heeft Wonen Plus Welzijn op Wieringen en in Anna Paulowna het Ontmoetingshuis opgericht. Een fijne en veilige plek waar ruimte is voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een plek waar men zich thuis kan voelen.

Bij het Ontmoetingshuis is er voor mensen met geheugenproblematiek, mantelzorgers en contactpersonen. De kwaliteit van leven staat er centraal. Waarbij we er samen naar streven dat mensen met geheugenproblematiek zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en deel kunnen nemen aan de samenleving.

Zinvolle dagbesteding
In het Ontmoetingshuis is één beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende en ondersteunde rol heeft. Samen met een aantal onmisbare vrijwilligers ligt de focus op het stimuleren van de talenten die mensen hebben. Een zinvolle dagbesteding draagt immers bij aan een groter gevoel van eigenwaarde.

De focus ligt op mensen met beginnende geheugenklachten en het voorkomen dat zij (en hun mantelzorgers) in een isolement raken. De deelnemers bepalen zelf hoe vaak ze willen komen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid, niets hoeft, alles kan en mag. is. Het Ontmoetingshuis is laagdrempelig en een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen.

Samenwerking

De ontmoetingshuizen zijn een samenwerkingsverband tussen Stichting Alzheimer Nederland (https://www.alzheimer-nederland.nl/?gclid=CjwKCAjwrqqSBhBbEiwAlQeqGsxx1NvSXb1eLJ9wcoMl7Qv-NjSHC52a_Q7TL2hVRyQMeXArj72QFBoCgocQAvD_BwE), Stichting Geriant (https://www.geriant.nl/), Incluzio (https://www.incluzio.nl/home)en Wonen Plus Welzijn. Elke organisatie heeft een specifieke inbreng en het project wordt volledig gezamenlijk gedragen.

 

Voor meer informatie over de Ontmoetingshuizen kunt u contact opnemen met

Helga Hink                  06-27132041  /  h.hink@wonenpluswelzijn.nl

Annet Venneker         06-25475327  /  a.venneker@wonenpluswelzijn.nl   

 

 

 

wonen plus welzijn inloophuis wonen plus welzijn inloophuis
alzheimer nederland logo alzheimer nederland logo
geriant logo geriant logo
logo incluzio logo incluzio
logo nieuw 2022 logo nieuw 2022