Wonen Plus Welzijn gaat door 

Mensen helpen is juist nu zo ontzettend belangrijk...

 

 

Wonen Plus Welzijn is er voor mensen. Mensen die op welke wijze dan ook behoefte hebben aan hulp. Hulp die juist nu, in deze bijzondere tijd, van belang is. Stoppen met het verlenen van onze diensten is dan ook geen optie. We zullen naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december, echter wel een aantal maatregelen treffen.  

De komende vier weken ziet onze dienstverlening er als volgt uit: 

- de groepen voor mensen met dementie en geheugenproblemen blijven open. De groepsgrootte per ruimte wordt aangepast naar maximaal 6 personen. (exclusief vrijwilligers en begeleiders). Blijkt de groep groter, dan wordt uitgeweken naar een extra ruimte.  

- de gevarieerde (inloop) bijeenkomsten en groepsactiviteiten (Doet&Ontmoet, Matchgroepen, Raad en Daad en Factorie) voor mensen in een kwetsbare positie mogen van het RIVM openblijven. Onze collega’s nemen de komende dagen contact op met de deelnemers en beslissen aan de hand van deze inventarisatie of een groep doorgaat, of dat er een alternatief wordt bedacht. 

- de diverse buurtkamers en wijkcentra waar WPW samen met de bewoners en activiteitencommissies activiteiten organiseert, blijven open. Hier geldt een maximale groepsgrootte van 6 personen, het hanteren van de basismaatregelen en 1.5 meter afstand houden.  

- voor alle individuele diensten geldt dat deze alleen worden uitgevoerd wanneer de vraag urgent is. Dit wordt vanaf de komende week door de servicepuntmedewerkers extra gecheckt. De servicepunten zijn gesloten voor bezoek, contact kan alleen telefonisch of via de mail.  

- de maaltijdvoorziening is een cruciale dienst en gaat onveranderd door, met wel een extra nadruk op alle voorzorgs-veiligheidsmaatregelen. 

- vervoersaanvragen worden beperkt tot het aannemen van louter noodzakelijke ritten. Recreatief vervoer doen we de komende 4 weken niet.  


Onze prioriteit is verbinding en contact houden en er zijn voor de mensen die dit het meest nodig hebben. En dat blijven we doen. 


Heeft u vragen? Neem dan contact op door te bellen met nummer 0224 273140, of een mail te sturen naar: info@wonenpluswelzijn.nl (mailto:info@wonenpluswelzijn.nl). 

 

 

wonen plus welzijn - raad en daad - dec2021 wonen plus welzijn - raad en daad - dec2021