Nieuwe maatregelen om verdere verspreiding coronavirus tegen te gaan

Gevolgen voor organisatie en dienstverlening

Dinsdag 2 november heeft de Rijksoverheid in de persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We hadden het heel graag anders gehoopt en gezien maar helaas hebben deze maatregelen ook -opnieuw- effect op onze diensten en activiteiten.

 

We hebben op verschillende niveaus gesproken over hoe WPW met dit alles om zou kunnen gaan.

 

Belangrijke uitgangspunten waren hierbij waren:

Het belang van de veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en personeel

Het belang dat onze diensten doorgang kunnen vinden

Het belang dat zoveel mogelijk deelnemers aan de groepen mee kunnen blijven doen

Het belang van diversiteit in denken en handelen van deelnemers, vrijwilligers en personeel

 

Hierbij informeren we u over hoe WPW uitvoering kan geven aan de maatregelen.

 

Richtlijnen voor corona maatregelen WPW met ingang van 6 november 2021

 

Algemeen

We volgen de landelijke wet- en regelgeving. We houden er rekening mee dat in de komende weken strengere regels vanuit de overheid worden opgelegd. WPW zal zich daarop aanpassen.

 

Bij klachten als verkoudheid, zere keel en/of koorts, laat je je testen en zolang het resultaat niet bekend is, blijf je thuis. Bij een positief testresultaat, volg je de regels van de GGD.

 

Personeel

Met ingang van zaterdag 6 november hanteren we weer 1 ½ meter afstand van elkaar en  ook de werkplekken worden op deze manier ingericht.

Bij het bewegen door de ruimtes en gangen bevelen we een mondkapje aan.

 

Vrijwilligers en beroepskrachten met individuele diensten

Alle bezoeken en afspraken bij iemand thuis en op een locatie dienen weer op 1 ½ meter afstand plaats te vinden. Geen handen schudden en geen ander lichamelijk contact.

 

Wanneer het bij het uitvoeren van de dienst niet mogelijk is om de afstand te bewaren, dan wordt er een mondkapje op gedaan.

 

Groepsbijeenkomsten

Vooralsnog gaan alle groepen bij WPW door. Het is op dit moment nog geen verplichting om aan de deelnemers van onze groepen een corona toegangsbewijs te vragen. Toch krijgen we hier steeds meer vragen over. Vooral omdat we bij WPW heel veel verschillende groepen hebben op diverse locaties. We proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven deelnemen aan de groepen, dat laatste is het belangrijkste uitgangspunt. Om deze reden stellen we de volgende stapsgewijze richtlijnen voor.

 

Richtlijn 1

Wanneer er een groepsbijeenkomst wordt georganiseerd in een externe locatie (café of dorpshuis e.d.) dan gelden de afspraken van die locatie. Als deze locaties werken met het corona toegangsbewijs (digitaal of op papier) dan volgen we hun beleid.

Het kan zijn dat de locatie vraagt of WPW dan zelf de check wil gaan doen.

 

Bij deze bijeenkomsten zijn de activiteiten zoals gebruikelijk mogelijk en wordt aanbevolen om lichamelijk contact te vermijden en enige afstand van elkaar te houden.

 

Aan deelnemers die het corona toegangsbewijs niet willen of kunnen laten zien, wordt een alternatief geboden. 

 

 

Richtlijn 2

De beroepskracht van WPW gaat de komende tijd aan elke groep of activiteit het gebruik van het corona toegangsbewijs (digitaal of op papier) in alle openheid voorleggen en de uitkomst ervan bespreken.

 

Wanneer een beroepskracht van WPW merkt dat er veel draagvlak is voor het gebruik van het corona toegangsbewijs, kan de beroepskracht het besluit nemen om gebruik te gaan maken van het corona toegangsbewijs. De beroepskracht van WPW doet dan de coronacheck  via telefoon of tablet.

 

Bij deze bijeenkomsten zijn de activiteiten zoals gebruikelijk mogelijk en wordt aanbevolen om lichamelijk contact te vermijden en enige afstand van elkaar te houden.

 

Aan deelnemers die het corona toegangsbewijs niet willen of kunnen laten zien, wordt een alternatief geboden. 

 

Voor met name de groepen die te maken hebben met sport, bewegen en zingen kan richtlijn 2 een sterk aan te raden optie zijn. Ook voor de groepen voor mensen met dementie kan dit een goede mogelijkheid zijn, als ook voor de groepen van het jongerenwerk (huiskamer Langedijk).

Bij meerdaagse deelname in een week hoeft iemand maar één keer in de week te checken met de corona toegangspas (dus niet elke keer opnieuw).

 

 

Richtlijn 3

Wanneer een beroepskracht van WPW geen gebruik maakt van het corona toegangsbewijs.

Dan gelden de volgende regels:

 

Tafels en stoelen in de activiteitenruimte op 1 ½  meter afstand.

Handen desinfecteren bij binnenkomst, checkgesprek bij binnenkomst

Ruimtes luchten

Groepsgrootte afhankelijk van aantal mensen wat past in de ruimte op 1 ½ afstand. Zoveel mogelijk een vaste plek

Dragen van mondkapjes bij binnenkomst en bewegen in de ruimte, als je zit mag deze af.

Spellen die binnen de 1 ½ meter plaatsvinden worden ontraden, tenzij met mondkapjes gewerkt wordt.

 

Via de lokale servicepunten zijn we bereikbaar voor alle vragen.

 

corona desinfectie en mondkapje corona desinfectie en mondkapje