Online thema-activiteiten juni Wonen Plus Welzijn

Wekelijks op dinsdag, woensdag en donderdag is deelname mogelijk aan digitale ontmoetingsbijeenkomsten bij Wonen Plus Welzijn (WPW). Deze staan bovenal in het teken van ontspanning, ontmoeting, het voeren van gesprekken en gezelligheid. Voor iedereen, van alle leeftijden. Aan elke ochtend of middag is een spel of activiteit gekoppeld. Denk aan een muziekquiz, samen eten, bingo of het samen oplossen van een puzzel.

 

Op maandag 21 juni is om 19.00 een online bijeenkomst met fervent reisliefhebber Cor Mulder. Hij neemt u hierbij vanuit de huiskamer mee naar een of meerdere van zijn trips. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. Geïnteresseerd? Leuk!

 

Voor meer informatie en aanmelding voor de wekelijkse of themabijeenkomsten of het aanvragen van een tablet: zie www.wonenpluswelzijn.nl of mail naar onlinebijeenkomsten@wonenpluswelzijn.nl

 

De bijeenkomsten zijn te volgen via smartphone, tablet of computer. U ontvangt vooraf alle benodigde instructies om deel te kunnen nemen. Wie graag een tablet gebruikt om digitaal in contact te blijven met anderen: het is mogelijk deze gratis in bruikleen te ontvangen via WPW. 

online lachen online lachen