Nieuwe Ontmoetingsgroep in Museum Broeker Veiling

Museum Broeker Veiling en Wonen Plus Welzijn starten op 30 april 2021  een uniek nieuw initiatief: De Ontmoetingsgroep in Museum Broekerveiling. Het is de bedoeling dat dit iedere vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur een fijne plek wordt waar deelnemers allerlei activiteiten kunnen ondernemen. De groep is met name voor mensen met geheugenproblematiek en hun mantelzorgers, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens de koffie, op een vaste plek in het museum, geven de deelnemer aan wat ieders voorkeur is qua activiteiten. Er zijn bijvoorbeeld akkers waar landbouwproducten worden geteeld. Er is een werkplaats waar wordt geklust. Er lopen dieren rond en er zijn bezigheden in het restaurant. Daarbij kunnen deelnemers genieten van de toeristische activiteiten die in en rond het Museum Broekerveiling plaatsvinden. Dit alles in een ontspannen, informele sfeer waar structuur en ondersteuning geboden wordt. Natuurlijk volgens de geldende coronamaatregelen. Tussen de middag kan gebruik worden gemaakt van een lunch. Kortom, een mooie dag om bij aanwezig te zijn.

Aanmelden voor deze groep is mogelijk via de casemanager van Geriant, de Wmo van de gemeente, een thuiszorgorganisatie of rechtstreeks bij Wonen Plus Welzijn. Bezoekers die graag een hele dag de ontmoetingsgroep bezoeken hebben een indicatie nodig via de Wmo of de WLZ. Ook een PGB kan worden ingezet. Belangstellenden die graag eerst kennismaken en wat meer vrijblijvend willen meedoen, kunnen in de middag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht. Hiervoor hoeft nog geen indicatie te worden aangevraagd. Wel graag van tevoren aanmelden.

Contact
Voor meer informatie / aanmelding kunnen belangstellenden contact opnemen met Martine Raams of Susan Tijm via het servicepunt van WPW Langedijk, tel. 0226 318 050 of e-mail langedijk@wonenpluswelzijn.nl

broekerveiling 1 broekerveiling 1
broekerveiling 4 broekerveiling 4