WAC zoekt versterking

De Woonadviescommissie Schagen- Hollands Kroon zoekt nieuwe kritische leden voor haar advieswerk. De commissie houdt zich bezig met de volkshuisvesting in beide gemeenten. Hoe krijgen we hier meer seniorenwoningen? Hoe kunnen bestaande woningen veiliger en gebruiksvriendelijker worden gemaakt? Hoe krijgen we het voor elkaar dat nieuwbouwwoningen voortaan altijd levensloopbestendige woningen zijn? De commissie zoekt mensen die interesse hebben in dit onderwerp en een lange adem hebben. Vooral ook dames zijn welkom. Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de commissie Eugeen Hoekstra. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0224-216842 en digitaal eugeenhoekstra@ziggo.nl

 

huizen WAC huizen WAC